2015-12-02 10:19Pressmeddelande

Biblioteken och människor på flykt

null

Sverige kraftsamlar för att ta emot människor som flyr undan krig och förföljelse. Även Sveriges biblioteksverksamma mobiliserar, stärkta av det uppdrag bibliotekslagen ger: att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Biblioteken har gjort det förut. När utbudet sinade under andra världskriget fick biblioteksaktiva plocka fram all sin kreativitet för att avhjälpa boknöden. Under 70-talets arbetskraftsinvandring och under 90-talets Balkankrig så möttes behoven hos nytillkomna invånare på biblioteken. På senare år har biblioteken rustat mot vikande läskunnighet och nedåtvändande PISA-kurvor. Svensk biblioteksförening berättar i ett upprop om arbetet som pågår idag för att ta emot människor på flykt. 

Biblioteken arbetar med att ge asylboenden tillgång till datorer och språkdatabaser. De justerar öppettider så att filialer nära boendena kan ge nyanlända en chans att använda bibliotekets resurser. Lägger om rutten så att bokbussarna kan vara till stöd för flyktingboenden. Samarbetar med studieförbunden för att skapa aktiviteter och utbildningstillfällen som språkcaféer, bokcirklar med SFI,läxhjälp och sagostunder på olika språk. Ungdomsguider med annat modersmål än svenska hjälper till att lotsa nyanlända besökare när de kommer till biblioteken. Biblioteken förstärker utbudet av böcker på arabiska, persiska, tigrinja, kurdiska och andra språk. Flyttar fram dem nära ingången så att de syns direkt. Alla ska kunna känna sig välkomna, också du som nyss kommit hit. Möten anordnas med frivilligorganisationer för att visa vägen in i lokalt volontärarbete för engagerad allmänhet.

Läs hela uppropet:
Biblioteken och människor på flykt
Uppropet på Facebook

Bilden föreställer Dalatidningens artikel 18 augusti 1945 när föreningen samlades till årsmöte i Falun med sina nordiska grannländers föreningar. Ur texten: "Jämsides med människoförödelsen i världen har gått en bokförstöring av gigantiska mått. Vi kan väl ännu inte bilda oss en klar föreställning om dess proportioner men våra värsta farhågor kommer nog överträffas av den bistra verkligheten. Bokhungern har redan gjort sin röst hörd och blandats med ropen på bröd."

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.