2012-09-06 10:47Pressmeddelande

Bibliotekens Aniarapris till Bruno K. Öijer

null

Svensk Biblioteksförenings Aniarapris tilldelas 2012 Bruno K. Öijer.
Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur av Linnèa Jörpeland samt en prissumma på 50 000 kronor.

Juryns motivering: ”Hos Bruno K. Öijer möter läsaren ett bildspråk vars egenart och kraft ger honom en självskriven plats bland våra främsta poeter, en diktning buren av lika delar ömsinthet och stränghet, oavlåtligt fascinerande och vacker. Här baxas sorgens svarta lok upp på spåret igen, av ett lysande stråk blåsippor, men i den gamla kammen lever ännu de statiska gnistorna kvar, från gestalter som ”tänkt fram säkringen / till det stora mörker / vi är värda”. Öijer är det förrådda barnets och det stympade trädets poet, alltid solidarisk med det förvisade eller förtryckta. Det är en hållning som poeten bevarat sedan debuten, med en konsekvens som saknar motstycke i den samtida svenska litteraturen.”

Juryn har bestått av Petter Lindgren, författare, Göran Schmitz, bibliotekarie, och Gunnel Arvidson Nilsson, bibliotekarie och juryordförande.

Aniarapriset utdelades första gången 1974 och då till P C Jersild, de fem senaste pristagarna är Tua Forsström, Anne-Marie Berglund, Erik Eriksson, Ann Jäderlund och Kristian Lundberg.

Mer information:
Anna-Karin Korpi, mediakontakt, Albert Bonniers förlag, tel. 070-798 85 39
Gunnel Arvidson Nilsson, juryordförande, tel. 08-568 91 189
Stefan Engström, informationschef, Svensk Biblioteksförening, tel. 070-551 90 74

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.