2019-12-18 06:00Pressmeddelande

Bibliotekens byggboom

Design: Andrzej OlasDesign: Andrzej Olas

I var femte kommun kommer ett nytt bibliotek att invigas under de närmaste fem åren. I ytterligare nästan lika många kommuner är det möjligt att ett nytt bibliotek invigs under samma period. Det visar en undersökning som Svensk biblioteksförening genomfört.

I rapporten Byggboom visar rapportförfattaren Thord Eriksson, till vardags chefredaktör på Biblioteksbladet, också ett antal exempel på nya folkbibliotek, hur det har gått till när de planerats, samt vilka effekter på verksamheten detta fått. Rapporten visar att de som involverat medarbetare och användare på ett bättre sätt lyckats utforma nya lokaler så de är anpassade till alla de krav som ställs på dagens folkbiblioteksverksamhet.

– Vi vill med denna rapport nyansera bilden av utvecklingen för folkbiblioteken, men också få igång en diskussion om hur det går till när nya bibliotek byggs. För oss är det självklart att verksamheten och dess användare ska ges ett stort inflytande i planeringen av framtida lokaler. Annars riskerar vi en situation där stora kostnader plöjs ner i projekt som inte tillgodoser användarnas behov, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

– I medierapporteringen om folkbiblioteken är vi vana att läsa om stängda filialer, minskade öppettider och neddragna medieanslag. Men bilden är betydligt mer komplex än så. Utvecklingen där vissa kommuner satsar och andra drar ned riskerar dock leda till ökade klyftor och minskad likvärdighet, säger Karin Linder.

Rapporten Byggboom är skriven av journalisten Thord Eriksson. Undersökningen genomfördes under våren 2019 och 265 av landets 290 kommuner svarade på enkäten. Exempel ges från biblioteksbyggen i Mölndal, Moheda, Älvdalen, Hultsfred, Tranemo, Östberga samt Örebro.

Läs hela rapporten här

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.