2014-04-07 09:57Pressmeddelande

Biblioteksdagarna i kulturhuvudstaden Umeå

null

Bibliotekens ledande branschdagar Biblioteksdagarna genomförs för tolfte året. I år samlar vi Sveriges biblioteksverksamma i Europas kulturhuvudstad Umeå 7-8 maj. Bland föreläsarna finns Lars Strannegård, Handelshögskolan, Barbara Jones, American Library Association, Roland Esaiasson, Myndigheten för tillgängliga medier, Olof Sundin, Lunds universitet, Karin Taube, Umeå universitet, och Johanna Koljonen. 

Konferensen arrangeras i samarbete med Umeå stadsbibliotek, Länsbiblioteket i Västerbotten, Umeå universitetsbibliotek, Sveriges depåbibliotek och lånecentral samt Svensk biblioteksförenings Regionförening Västerbotten. Svensk biblioteksförenings årskonferens är en del av dagarna.

Datum: 7-8 maj, 2014.
Plats: Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå.

Kontakt för pressackreditering: Stefan Engström, kommunikationschef, se@biblioteksforeningen.org

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.