2012-05-05 13:00Pressmeddelande

Biblioteksdagarna i Norrköping, 7-9 maj

null

Temat för Biblioteksdagarna 2012 är Bilder av bibliotek – omvärld och invärld. Bland föreläsarna finns Jan Eliasson, Stina Oscarsson, Toby Bainton, John Pateman och Rosan Bosch. Moderator under tisdag och onsdag är Gabriella Ahlström.

Konferensen arrangeras av Svensk Biblioteksförening i samarbete med Norrköpings Stadsbibliotek, Länsbibliotek Östergötland och Linköpings Universitetsbibliotek.

Som journalist är du välkommen att ackreditera dig. Kontakta informationschef Stefan Engström, se@biblioteksforeningen.org, tel. 070-5519074.

Mer information: www.biblioteksdagarna.se

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.