2005-05-11 10:43Pressmeddelande

Biblioteksdagarna slår deltagarrekord och Claes Ånstrand invigningstalar

null

Den 18 – 20 maj arrangeras Biblioteksdagarna i Stockholm av Svensk Biblioteksförening. Dagarna engagerar över 500 bibliotekarier från vård-, forsknings-, folk- och skolbibliotek närvarar. Temat för årets Biblioteksdagar är Biblioteket i ett lärande samhälle. Statssekreterare Claes Ånstrand inviger.En kortare frågestund med Claes Ånstrand ordnas för journalister efter invigningen.

Konferensen innehåller flera intressanta föreläsningar av bland annat Per Frankelius, Mats Svegfors, landshövding i Västmanlands län och ordförande i Ansvarskommittén och Karin Johannisson, professor, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Torsdagen den 19 maj delas 3 priser ut. Marcus Westlind får Collijn-priset för bästa magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Lars Rydquist, chef för Svenska Akademiens Nobelbibliotek, tilldelas Bengt Hjelmqvists pris 2005 då han inspirerar folkbiblioteken till att lyfta fram och fördjupa läsning av skönlitteratur. Bibliotekspersonalen i Värnamo tilldelas Greta Renborgs pris för att de har flyttat fram bibliotekets positioner.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.