2011-04-14 09:22Pressmeddelande

Bibliotekskonferens lockar över 500 deltagare till Visby

null

Om en månad, 11-13 maj, samlas över 500 biblioteksengagerade från hela landet i Visby för årets Biblioteksdagar. Konferensen, som arrangeras av Svensk Biblioteksförening i samarbete Gotlands bibliotek, är förlagd till Wisby Strand och Almedalsbiblioteket.

Temat för årets arrangemang är ”Fri tillgång”. Biblioteken erbjuder fri tillgång till information och kunskap och de är en viktig byggsten i ett demokratiskt samhälle. Den pågående och omfattande förändringen av informationssamhället försätter biblioteken i brytpunkten mellan det ständiga flödet i en digital och global värld och den mer konstanta berättelsen på papper mellan två pärmar.

Svensk Biblioteksförening inbjuder till tre intressanta dagar kring dessa frågor.
David Lankes, från Syracuse University’s School of Information Studies, Kulturrådets ordförande Kerstin Brunnberg och Jörgen Tholin, rektor vid Högskolan på Gotland är några av föreläsarna. Under dagarna arrangeras även studiebesök på några av Gotlands bibliotek.

Biblioteksdagarna öppnas onsdagen den 11 maj kl 13.30 av Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén och Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Hela programmet finns på http://www.biblioteksdagarna.se 

Media välkomna
Media hälsas varmt välkomna att följa föredrag och arrangemang.

Mer information:
Informationschef Peter Axelsson, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.