2006-04-24 11:52Pressmeddelande

Bibliotekskonsulent Gunnar Südow, Göteborg, tilldelas bibliotekens marknadsföringspris.

null

Bibliotekskonsulent Gunnar Südow, Göteborg, bibliotekskonsulent på Regionbibliotek Västra Götaland tilldelas Greta Renborgs pris 2006.

Juryns motivering: Gunnar Südow får priset för att han i Greta Renborgs anda på olika sätt marknadsfört bibliotek genom sitt arbete för skönlitteraturens ställning i folkbiblioteken. Ihärdigt och med stort engagemang har han verkat för att statusen i arbetet med förmedling av skönlitteratur på folkbiblioteken ska höjas och bli en mer aktiv och central del i biblioteksverksamheten.

Med pengar från Statens kulturråd startade han projektet Skönlitteratur 2000 som pågick under tre år. Genom projektet utbildades ett mycket stort antal biblioteksanställda i Västra Götalands län i skönlitterära genrer – ett utbildningsinnehåll som inte var så aktuellt under en period då IT-frågor stod i centrum.

Gunnar Südow har sedan inom projektet Metodutveckling i skönlitterärt arbete (MUSA) inspirerat bibliotekspersonal att arbeta med skönlitteratur och verkar för att göra projektet känt.

2006 är mångkulturår. Gunnar Südow har också aktivt varit verksam inom flera projekt som anknyter till arbetet med integration och mångfald. ”Ordbron 2 – integration på lika villkor ”som syftar till att ge folkbiblioteken tillgång till en frågetjänst via nätet på många olika språk”, är ett exempel. ”Barns väntan” är ett annat där målet är att utveckla biblioteksservice och kulturverksamhet för barn och unga som bor på asylförläggningar i tre kommuner i Västra Götalandsregionen.”

Juryn har bestått av Ulla Brohed, bibliotekarie, ordf, Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Margareta Brundin, biblioteksråd vid Sveriges Riksdag och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

Greta Renborg avled 2005. I hennes anda delas priset ut varje år till bibliotek eller enskild bibliotekarie som lyckats med bra marknadsföring. Svensk Biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65 årsdag 1986.

Svensk Biblioteksförening delar i år för 20:e gången ut Greta Renborgs marknadsföringspris. Det sker den 11 maj på Biblioteksföreningens årsmöte på Högskolebiblioteket Orkanen i Malmö. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 5 000 kr.

Mer information:
Gunnar Südow träffas på telefon 070 - 63 17 884
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.