2009-09-10 09:54Pressmeddelande

Biblioteksutvecklingen i Halland 2008

null

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för fjärde året i rad rapporten Folkbiblioteken i Halland. I rapporten, som baseras på 2008 års statistik, finns biblioteksstatistiken för länets kommuner sammanställda så att man på ett enkelt sätt kan få en överblick av utvecklingen.

Rapporten för Halland, liksom en rapport för varje län och varje kommun i landet, finns i pdf-format på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org.

Under 2008 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och den totala utlåningen per invånare ökade.

- Biblioteken har en unik funktion. Här kan alla invånare fritt söka kunskap, mötas och få nya idéer. Denna funktion blir viktigare i tider av stigande arbetslöshet och ökande tillströmning till olika utbildningar, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Folkbiblioteken hamnar i den absoluta toppen både vad gäller jämförelser av kvalitén på olika kommunala verksamheter och i rankningen av förtroendet för olika samhällsinstitutioner. Hela 85 procent av medborgarna anser att biblioteken är viktiga för att ett modernt samhälle ska fungera. Det gäller även dem som själva inte använder biblioteken; så mycket som tre av fyra "icke-användare" anser att biblioteken är viktiga för samhället.

- Vi ser fram emot den kommande kulturpropositionen där vi förväntar oss att regeringen lägger konkreta bibliotekspolitiska förslag som ger biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Kulturrådets statistik för år 2008 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter - en för varje län och kommun i Sverige. En nyhet för i år är att även statistik över skolbiblioteksverksamheten finns med i rapporterna.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16
Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.