2014-03-19 16:45Pressmeddelande

Biblioteksverksamma intar Väven i Umeå

null

Rekordmånga är på väg till den årliga bibliotekskonferensen i Umeå för att inspireras av goda exempel och intressanta frågeställningar. I år samlas man 23-24 mars under rubriken Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. 

Biblioteken ska präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet, vilket ökar förväntningarna på personalens kompetens och bemötande. Hur skapas en miljö och ett utbud som alla kan känna sig inkluderade i? Hur får vi varje besökare att känna sig välkommen åter? På programmet finns hbt-certifiering, kvalitetsmodeller, normkritisk metodutveckling och mycket annat. Under konferensen finns också möjlighet att lyssna på Åsa Söderlind och Gullvor Elf från Högskolan i Borås som presenterar ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” en kartläggning av mediestrategiskt arbete som genomförts på uppdrag av Svensk biblioteksförening.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar inom bibliotekssektorn i Norden och arrangeras av Svensk biblioteksförenings regionförening Västerbotten, Umeå stadsbibliotek, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Länsbiblioteket i Västerbotten och Umeå universitetsbibliotek. Följ vad som händer på konferensens Facebook-sida eller på twitter via #marsdagar.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.