2010-09-10 09:48Pressmeddelande

Birgitta Hellman Magnusson på Länsbibliotek Östergötland belönas med marknadsföringspris

null

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring går 2010 till Birgitta Hellman Magnusson på Länsbibliotek Östergötland. Juryns motivering: ”Passionerat och nydanande arbetar hon aktivt för att motverka digitala klyftor och digital analfabetism. Med hjälp av ny teknik verkar hon för tillgänglighet i demokratisk, folkbildande och läsfrämjande anda och visar vilken viktig roll biblioteken spelar också i vårt uppkopplade samhälle." Priset, 25 000 kr, delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Birgitta Hellman Magnusson, 56 år, bor i Hästholmen vid Omberg. Hon är utbildad journalist och bibliotekarie, och har arbetat omväxlande i dessa både yrken under hela sin yrkesverksamma tid.  Sedan 1999 har hon arbetat på Länsbibliotek Östergötland med IT-utveckling av bibliotek. Hon har engagerat sig i frågor som rör IKT-stöd på bibliotek, digitala klyftan, 24-timmarsbiblioteket och marknadsföring av bibliotekens tjänster på nätet. Hon har bl.a. varit ansvarig för två länsomfattande e-kampanjer; Biblioteket hemifrån, 2008, och Internet för alla, 2009. Birgitta Hellman Magnusson är projektledare för östgötabibliotekens gemensamma webbplats Östgötabibliotek, www.ostgotabibliotek.se, som vill inspirera till ökad användning av bibliotekens e-tjänster.

Juryn har bestått av Gunnar Südow, bibliotekskonsulent, juryordf, Göteborg, Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Anders Johansson, sjukhusbibliotekschef, Helsingborg, Conny Persson, bibliotekschef, Gävle, och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

Greta Renborg avled 2005. I hennes anda delas priset ut varje år till bibliotek eller enskild bibliotekarie som lyckats med bra marknadsföring. Svensk Biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65 årsdag 1986.

Svensk Biblioteksförening delar i år för 23:e gången ut Greta Renborgs marknadsföringspris. Det sker under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 25 000 kr.

 

Pressfoto: http://www.biblioteksforeningen.org/utmark/renborg/hellman.jpg

 

Mer information:
Birgitta Hellman Magnusson nås på telefon 070-560 16 80

Gunnar Südow, juryordförande, 0706-31 78 84

Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.