2012-03-16 17:17Pressmeddelande

Bonniers karens för e-böcker visar på orimligheter

null

Frågan om hur förlagens försäljning av e-böcker till biblioteken och bibliotekens utlåning av dessa ska ske har under senare tid varit en högt prioriterad fråga i såväl Svensk Biblioteksförening som i Svenska Förläggareföreningen. Den modell som används idag har från båda håll kritiserats för att inte vara optimal. De bägge föreningarna har tillsatt en gemensam arbetsgrupp, som har till uppgift att finna en modell som balanserar bibliotekens, författarnas och förlagens önskemål och förutsättningar.

Bonnierförlagen har idag meddelat att de inför fyra månaders karens för e-böcker. Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare kommenterar:

– Vår utgångspunkt är att biblioteken ska ge sina användare fri tillgång till all slags information och kunskap samtidigt som man gör rätt för sig gentemot förlag och upphovsmän. Biblioteken är inget hot mot litteraturen och bokutgivningen. Tvärtom guidar och introducerar biblioteken nya läsare och stödjer införandet av ny teknik, t ex i form av e-böcker. Biblioteken köper varje år litteratur och media för 100-tals miljoner kronor och är en viktig aktör på bokmarknaden, säger Niclas Lindberg. 

– De karenser som nu införs visar på de orimligheter som idag finns på den svenska e-boksmarknaden och att nya lösningar måste till. De samtal Svensk Biblioteksförening för med Förläggareföreningen besväras så klart av de ensidiga försämringar som nu införs, även om bägge parter ser behovet av förändringar, fortsätter Lindberg.

– Klyftorna i läsning ökar och alla har inte råd att köpa sina egna e-böcker. Att begränsa människors tillgång till information och kunskap via biblioteken är inte en framtidsväg menar Lindberg. Vi behöver fler läsare – inte färre, avslutar Lindberg.

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.