2008-03-31 13:44Pressmeddelande

Bristande informationsförsörjning vid svenska myndigheter

null

En universitetsstuderande som efter avslutad examen påbörjar ett arbete på en statlig myndighet i Sverige riskerar att få sämre tillgång till information som anställd än som student. Det visar Svensk Biblioteksförenings rapport ”Myndighetsbibliotek – Förutsättningar, problem, utmaningar” som presenterades på måndagen.

- I dagens kunskapssamhälle ställs höga krav på en effektiv struktur för informationsförsörjningen. De olika elektroniska informationskällorna får allt större betydelse. Det blir viktigare och viktigare att få rätt information, i rätt tid och i rätt mängd. Var och en kan i ljuset av detta förstå att det är av avgörande betydelse att tex experter, handläggare och tjänstemän på statliga myndigheter har tillgång till grundläggande elektroniska informationskällor, menar Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Rapporten innehåller bland annat en jämförelse av upphandlingssituationen i de övriga nordiska länderna och visar att det utanför Sverige finns en annan helhetssyn på upphandlingar av elektroniska resurser. I Danmark, Norge och Finland kan samtliga statliga myndigheter som så önskar ansluta sig till de nationella avtalen. Så är det inte i Sverige idag.

Rapporten innehåller förslag om att Kungl biblioteket ska få ett utökat uppdrag att ansvara för upphandlingen av elektroniska informationskällor till statliga myndigheter.

- En effektivare informationsförsörjning i de statliga myndigheterna genom gemensamma upphandlingar och ett samordnat tillhandahållande av grundläggande elektroniska resurser till myndighetsbiblioteken är en självklar del i en framtida nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten:
http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Myndighetsbibliotek.pdf


Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.