2015-10-05 11:31Pressmeddelande

Camilla Lagerqvist tilldelas Nils Holgersson-plaketten 2015

null

Nils Holgersson-plaketten 2015 tilldelas Camilla Lagerqvist för kapitelboken Uppdraget. Nils Holgersson-plaketten instiftades 1950 och utdelas årligen av Svensk biblioteksförening till författaren av föregående års bästa barn- eller ungdomsbok.

Juryns motivering:

Kan man lita på sina vänner och grannar i svåra tider? Denna fråga aktualiseras i utvecklingsromanen Uppdraget av Camilla Lagerqvist. Svensk 1940-talshistoria berättas ur 13-åringen Majas perspektiv på ett välskrivet och intresseväckande sätt. Hilde, Ben och Maja bor i en by nära norska gränsen, där de tre ungdomarna prövar sina relationer genom ett farligt uppdrag. Händelserna är lika aktuella då som nu. Med ett absolut gehör för tidsandan får vi en inblick i flyktingars situation och även vad empati för utsatta människor kan åstadkomma.

Jury
Dag Hedberg, ordförande, Västerås stadsbibliotek
Karin Blomquist, Korpens bibliotek
Sofia Lindblom, Askebyskolan
Anna-Klara Ehn Ericson, Uppsala stadsbibliotek
Anna Hällgren, Skellefteå stadsbibliotek
Mary Ingemansson, Högskolan Kristiansstad

Prisceremonin sker måndag 26 oktober i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan då Svensk biblioteksförenings åtta utmärkelser, däribland de tre barnboksplaketterna, delas ut.  Biblioteket är öppet för alla. Välkommen!

Barn, bibliotek och författare

Barn, bibliotek och författare är en självklar och levande treenighet i Sverige. Barn behöver barnböcker, behöver läsa och inspireras. Barn behöver författarbesök, sagostunder och kunskap. På biblioteket finns allt detta. Sedan många decennier är de svenska biblioteken aktiva och kreativa vägledare för barn och ungas läsning. Många verksamma bibliotekarier har upplevt både rekordår för barns läsning, och dystrare tider. Konjunkturerna förändras, men barns behov av bibliotek, böcker och läsning minskar inte.

För Svensk biblioteksförening är engagemanget för barn- och ungdomssatsningar ett fundament i föreningens verksamhet: Barn och ungas rätt till böcker och bibliotek - i skolan och på fritiden. Många barn och unga saknar naturligt tillgång till böcker, för dem är biblioteken en plats att finna nya världar och kunskap. Varje dag beger sig tusentals barn, föräldrar och förskolor ut på den upptäcksresa som ett bibliotek är. Svensk biblioteksförening är stolt och glad över att trefaldigt prisa barnens författare.

Sveriges biblioteks utmärkelser

Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta biblioteksutmärkelser vid samma tillfälle. En inspirerande tilldragelse som blixtbelyser bibliotekens bredd och verksamhet mitt i samtiden. Svensk biblioteksförening vill genom sina priser hylla och uppmärksamma det framstående arbete som varje dag utförs på biblioteken. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Den totala prissumman för utmärkelserna är 200 000 kronor.

Att bibliotek är en av Sveriges mest älskade och välbesökta institutioner är känt. Många är skildringarna av hur biblioteken kan förändra människors liv. Hur bibliotek blir en trampolin som gör hoppet till en annan värld möjlig. En sagostund, en bokbuss, en akademisk uppsats om bibliotek, skönlitterära författare, slagkraftig marknadsföring, barn- och ungdomsböcker, fackböcker för barn, och Bengt Hjelmqvist pris för ”framstående insatser inom folkbiblioteksområdet”.


Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.