2007-09-20 09:32Pressmeddelande

Cannie Möller tilldelas Nils Holgersson-plaketten

null

Svensk Biblioteksförenings Nils Holgersson-plakett för 2007 tilldelas Cannie Möller för hennes samlade författarskap. Plaketten utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till författaren av föregående års bästa barn- eller ungdomsbok. Priset består av en glasplakett samt ett stipendium om 10 000 kronor.

Juryns motivering: ”Cannie Möller förankrade demokratibegreppet hos de unga läsarna genom debuten med Kriget om källan (1983). Hon har sedan dess visat en bred profil med såväl den delvis dystopiska framtidssagan om Felicia som böckerna om Billy vilka med humor och glädje når läsare i olika åldrar. Att Möller även är dramatiker återspeglas inte minst i hennes förmåga att skapa levande bilder och scener i sina romantexter. Under senare år har hon tagit ställning till problem som hör samman med vårt moderna mångkulturella samhälle och samtidigt lyft fram dess förtjänster. Hon har modet att skriva om det våld och den utsatthet många av dagens ungdomar befinner sig i, såsom i Balladen om Sandra Ess (1999) och romansviten om Lucia som följs upp av Med himlen som tak (2006) där hon belyser olika relationer och möjligheter till konfliktlösning. Cannie Möller infriar ständigt våra förväntningar. Hon är nyanserad, ständigt högaktuell, trovärdig och förankrad i en stark människokärlek och framtidstro.”

Cannie Möller är född 1947 i Stockholm och debuterade 1983 med "Kriget om källan" efter att i många år ha arbetat med teater. Därefter har hon skrivit många uppmärksammade romaner för tonåringar och vuxna.

Priset utdelas vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Juryns ordförande är Ingrid Källström, bibliotekarie på ”Rum för barn”, Kulturhuset, Stockholm. Nils Holgersson plaketten utdelades första gången 1950 och då till Astrid Lindgren för Nils Karlsson Pyssling.

Mer information:
Ingrid Källström, juryordförande, 076-123 14 23
Cannie Möller tel. 08-760 99 23 el. 070-171 32 49
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.