2021-09-02 05:00Pressmeddelande

Carl von Linné-plaketten till Rasmus Åkerblom och Erik Svetoft

Carl von Linné-plaketten 2021 för bästa fackbok för barn eller ungdomar går till Rasmus Åkerblom och Erik Svetoft för boken Underverkligheten.

Carl von Linné-plaketten instiftades 1998 och utdelas årligen till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar. Prissumman är på 25 000 kronor.

Juryns motivering:
Rasmus Åkerblom bjuder redan i titeln in oss i en förunderlig värld där naturvetenskapen görs synlig i vår vardag. Det börjar med en tvål, som leder läsaren mot den oändliga rymden. Med humor och ett personligt tilltal låter Åkerblom oss även upptäcka våra egna inre universum. Texten samspelar väl med Erik Svetofts illustrationer och tillsammans lockar den läsaren in i vetenskapen. Boken famnar det stora och oförklarliga, och låter det förenas med det lilla och enkla på ett poetiskt vis. Dess omfattande innehåll till trots är boken i ett hanterbart format som lämpar sig väl till att såväl läsa själv eller att få lyssna till. Författaren och illustratören tilldelas utmärkelsen för sitt verk som väcker läsarens nyfikenhet för naturvetenskap.

Priset delas ut vid en ceremoni i början av november.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Sveriges biblioteks utmärkelser

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.