2006-08-10 11:26Pressmeddelande

Carl von Linné-plaketten tilldelas Jonathan Lindström för faktaboken Allt om universum

null

Svensk Biblioteksförenings Carl von Linné-plakett för 2006 tilldelas vetenskapsfantasten Jonathan Lindström för faktaboken Allt om universum : stjärnor, galaxer och kosmiska mysterier. Plaketten utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar. Priset består av en glasplakett av Margareta Hennix samt ett stipendium om 10 000 kronor.

Juryns motivering: Allt om universum : stjärnor, galaxer och kosmiska mysterier kan läsas som ett svindlande äventyr och samtidigt för att få fakta och fördjupad kunskap om rymden. Jonathan Lindström gör genom sin text det abstrakta konkret och förståeligt. Med överraskande bilder som utstrålar humor och lekfullhet förklarar han tid, avstånd, tyngdlag, energi m.m. Spontant går han i dialog med läsaren och bjuder likt en reseledare in såväl ung som vuxen till gemensamma upptäckter. Sammanlagt blir detta ett helgjutet verk som man känner ett stort förtroende för och gärna återvänder till.

Jonathan Lindström, född 1962, är tvåbarnspappa bosatt på söder i Stockholm. Han är arkeolog och har skrivit ett stort antal vetenskapliga artiklar och några böcker. På fritiden är han amatörastronom. Hans senaste bok ”Råttans skelett” utkom i augusti 2006.

Priset utdelas vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Juryns ordförande är Ingrid Källström, bibliotekarie på ”Rum för barn”, Kulturhuset, Stockholm. Carl von Linné-plaketten utdelades första gången 1999.

Mer information om priset finns på www.biblioteksforeningen.org
Foto finns på Bonnier Carlsens hemsida www.bonniercarlsen.se

Mer information:
Ingrid Källström, juryordförande, 070 463 13 51
Jonathan Lindström 08-702 21 30, 070-86 11 800
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.