2023-09-05 05:00Pressmeddelande

Carl von Linné-plaketten tilldelas Lina Blixt och Bengt-Erik Engholm

Porträttbild på Bengt-Erik Engholm och Lina Blixt.Porträttbild på Bengt-Erik Engholm och Lina Blixt.

Carl von Linné-plaketten 2023 för bästa fackbok för barn eller ungdomar går tillLina Blixt och Bengt-Erik Engholm för Korpen – Fakta och myter.

Carl von Linné-plaketten instiftades 1998 och utdelas årligen till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar. Prissumman är på 25 000 kronor.

Bengt-Erik Engholm har skrivit många uppskattade faktaböcker. Lättlästboken Fakirer tilldelades Bokjuryns pris för bästa faktabok.

Lina Blixt är en bildskapare som framför allt har arbetat med barn- och ungdomsböcker, ofta innehållande mörker, mystik och läskigheter.

Juryns motivering: 
“Bengt-Erik Engholm och Lina Blixt belönas med Carl von Linné-plaketten för Korpen – Fakta och myter. De många nyanserna av korpen presenteras i ett utomordentligt samspel med vackra illustrationer i gråskala. Boken bjuder på såväl myter som fakta om korpens nutid och historia. Texten är flytande och bitvis humoristisk. Överskådliga rubriker och korta stycken gör det nischade ämnet lättillgängligt. Genom att inte göra sig allmän tilltalar boken en målgrupp som dras till det gotiska och mystiska – en målgrupp som sällan prioriteras vid faktaböcker. De suggestiva bilderna passar oerhört väl till det gotiska temat. Korpen med dess häftiga och djärva illustrationer är en faktabok som tar upp många aspekter av en enda, om än mångfacetterad, fågel.” 

Priset delas ut vid en ceremoni i november. 

Om priset

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek. 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Saskia Rubensson
Digital kommunikatör
Saskia Rubensson