2016-09-14 10:16Pressmeddelande

Claes Andersson tilldelas Aniarapriset

null

Svensk biblioteksförenings pris tilldelas Claes Andersson.

Juryns motivering:
Claes Andersson tilldelas årets Aniarapris, för sin drygt halvsekellånga gärning som lyriker och prosaist. Alltsedan debuten 1962 med Ventil har han rasat som en våryr björn i språkskogen, i samhället och i politiken, men också odlat en sorts läslampans förtrolighet, ett kakelugnsvarmt och inbjudande tilltal av omisskännligt märke. Här gläntas dörren gärna mot underverket, och paradoxen får ofta göra tjänst som hävstång: ”Men om hjärnan vore så enkel att vi kunde /förstå den / vore den så enkel att vi inte skulle / förstå den”. På senare år, som i diktsamlingen En morgon vid havet – inandning, utandning (2015), har författarskapet gått in i en ny fas med lika delar radikal självrannsakan och innerlig lovsång till livet, eller till glädjen om man så vill: ”Den bor i huden, i ögat, i öronen, i näsan, i könet, i smaklökarna / och i ljuset som lyser genom himlens fåglar och fjärilar / och i mörkret som skymmer våra missgärningar och våra svek.”

Juryn har bestått av:

Gunnel Arvidson Nilsson, ordförande
Petter Lindgren, Författarförbundet
Elias Hillström, Stockholms stadsbibliotek

Aniarapriset utdelas årligen sedan 1974 till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna.

Prisceremonin hålls på Stockholms stadsbibliotek måndag 24 oktober. Biblioteket är öppet för alla. Välkommen!

Foto: Niklas Sandström

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.