2016-09-20 07:00Pressmeddelande

Collijnpriset till Charlotte Högberg

null

Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2015 går till Charlotte Högberg för uppsatsen The power over private information in big data-society : ”Power structures of user-generated data manifested by privacy and data policies”.

Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Sara Kjellberg som handledare.

Juryns motivering:
Har du någonsin undrat vad som står i Facebooks data- och sekretesspolicy? Det gör inte Charlotte Högberg. I den vinnande uppsatsen presenterar och analyserar hon ett stort antal sociala mediers policytexter och deras placering i användargränssnittet. Genom en noggrann och välstrukturerad textanalys visar författaren hur de olika företagen medvetet gör det krångligt för sina användare att förstå sina rättigheter.

Ämnesvalet kan vid en första anblick tyckas något perifert för biblioteks- och informationsvetenskap. Charlotte visar dock att frågeställningar om integritet i relation till sociala medier är av hög relevans för biblioteksverksamhet lika väl som för samhället i övrigt.

Uppsatsen är väldisponerad vilket gör den lättillgänglig och den valda analysmetoden passar utmärkt till frågeställningen. Aktuell forskning presenteras på ett bra sätt, inkluderas och vävs in i uppsatsens olika delar. Uppsatsen har visat att bibliotekariernas i sin roll som utbildare i informationshantering i högre grad bör hantera frågor kring sociala medier och dess integritetspolicyer.


Jury

Henrik Åslund, juryordförande, avdelningschef, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Gunnar Sahlin, FD, f.d. riksbibliotekarie
Helen Hed, FD, bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, FD, planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Om priset
Collijnpriset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Foto: Charlotte Högberg

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.