2010-06-10 10:20Pressmeddelande

Collijnpriset till Johanna Dalmalm

null

Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2009 går till Johanna Dalmalm för uppsatsen ”Det finns något slags Open Access där ute”: En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut. Uppsatsen har lagts fram vid Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, med Torgil Persson som handledare. Priset utdelas av Svensk Biblioteksförening och består av ett stipendium på 25 000 kronor.

Juryns motivering: Uppsatsen ger en inblick i en mindre känd del av svensk biblioteks-verksamhet, biblioteken vid sex forskningsinstitut. Författaren ställer Open Access- mot nonsharing-ideologin (traditionell publicering) och visar på en intressant konflikt mellan tillgänglighet och slutenhet. I en välskriven och välstrukturerad uppsats har hon på ett tankeväckande sätt kopplat samman teorier om informationsallmänningar och gåvoekonomier med det ideologipar hon formulerat. Kluvenheten inom det pågående paradigmskiftet blir tydlig i intervjuerna med bibliotekarierna vid de sex instituten. Deras svar kan ge upphov till intressanta ämnen för diskussioner vid forskningsbibliotek runt om i landet.

Johanna Dalmalm är 33 år och kommer från Eskilstuna. Efter studier i Uppsala och biblioteks- och informationsvetenskap på distans vid Borås högskola har Johanna Dalmalm arbetat vid Tumba bibliotek i Botkyrka där hon är ansvarig för fjärrlån, inköp på vuxenavdelning och programverksamhet för vuxna.

Uppsatsen finns i sin helhet på: http://bada.hb.se/bitstream/2320/5063/1/09-24.pdf

Collijnpriset utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den bästa magisteruppsatsen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Priset instiftades 1996 för att hedra minnet av Isak Collijn, Riksbibliotekarie grundare av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921.

Jury: Henrik Åslund, juryordförande, 1:e bibliotekarie, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet
Kerstin Assarsson Rizzi, 1:e handläggare, FD, Kungliga biblioteket
Helen Hed, bibliotekarie, FD, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, bibliotekarie, FD, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Mer information:

Johanna Dalmalm träffas på 0708-814 835
Juryordförande Henrik Åslund 070-242 05 77

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.