2012-09-11 11:18Pressmeddelande

Collijnpriset till masteruppsats om "Google Search"

null

Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2011 går till Ulrika Karlsson och Hanna Söderblom för uppsatsen ”The Internet Giant – En diskusteoretisk analys av mediedebatten i USA kring Google Search”.

Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Isto Huvila som handledare. Priset utdelas av Svensk Biblioteksförening och består av ett stipendium på 25 000 kronor.

Juryns motivering: ”I sin uppsats lyfter författarna frågan om sökmotorernas neutralitet utifrån debatten om Google Search i utvalda delar av amerikansk dagspress. De fångar upp fyra diskurser med inneboende motsättningar. Det rör sig om censur, ansvar, dominans och integritet. Beroende av diskurs får Google Search rollen av hjälte eller skurk. På biblioteken är Googles roll i informationsarbetet ett ständigt samtalsämne i form av hot och/eller möjlighet. Uppsatsförfattarna lyckas mycket väl med att svara på sina frågeställningar vilket leder till en vidgad förståelse av dilemmat. Läsaren ges förutsättningar att se Google Search och andra sökmotorer i ett nytt ljus. Uppsatsen är välstrukturerad, välskriven och ger en bra bakgrund för bibliotekarier som vill sätta sig in i den komplexa och viktiga frågeställningen om sökalgoritmer, informationsfrihet och demokrati. Uppsatsförfattarna hanterar ämnet på ett synnerligen kompetent och transparent sätt. De åskådliggör användandet av diskursteorin på ett mycket förtjänstfullt sätt.”

Jury:
Henrik Åslund, juryordförande, 1:e bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Anette Eliasson, bibliotekschef, Mölndals stadsbibliotek
Helen Hed, bibliotekarie, FD, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, pedagogisk utvecklare, FD, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Mer information:
Ulrika Karlsson, 046-222 93 08
Hanna Söderblom, 0410-73 43 18
Henrik Åslund, juryordförande, 070-242 05 77
Stefan Engström, informationschef, Svensk Biblioteksförening, 070-551 90 74

 

 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.