2023-08-31 05:00Pressmeddelande

Collijnpriset tilldelas Alexander Björklund Hammar

Bild på Alexander Hammar.Bild på Alexander Hammar.

Collijnpriset 2023 för bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas Alexander Björklund Hammar på Uppsala universitet för uppsatsen "(Åter)skapad text? En studie om textkritikers informationsbehov, konjekturer och editionsskapande i ett digitalt sammanhang".

Collijnpriset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor och delas ut vid en ceremoni i november.  

Juryns motivering: 

”Utifrån sina djupa ämneskunskaper och stora beläsenhet lyckas Björklund Hammar belysa hur konjekturer i antik grekisk litteratur kan samlas och presenteras digitalt för att tillgodose filologers informationsbehov. Samtidigt kastar uppsatsen ljus på vikten av kritisk digitalisering när det kommer till komplexa material, vilket är av relevans för hela bibliotekssektorn. Uppsatsen visar dessutom på den potential som finns i ett nära samarbete mellan forskare och bibliotekarier i digitaliseringsarbete. Vi bjuds med på en njutbar resa där Björklund Hammar lotsar oss genom en redogörelse för textkritikens och filologins historia och ger oss en svindlande inblick i hur digitala redskap kan låta oss komma nära antikens grekiska texter.”

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek. 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Saskia Rubensson
Digital kommunikatör
Saskia Rubensson