2007-04-24 11:00Pressmeddelande

Collijnpriset tilldelas Ebba Ruhe och Anneli Åström

null

Collijnpriset, som årligen utdelas av Svensk Biblioteksförening för bästa magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, går till Ebba Ruhe och Anneli Åström för deras uppsats ”Prestige, karriär och Open Access : forskares syn på publicering i vetenskapliga tidskrifter”. Uppsatsen har lagts fram vid Lunds universitet, Biblioteks- och informations-vetenskap, med Göran Gellerstam som handledare.

Ebba Ruhe kommer från Umeå och arbetar i dag vid Matematikcentrum, Lunds universitet och Anneli Åström kommer från Skellefteå och arbetar på Monbijouskolan i Malmö.

Juryns motivering: Juryn finner att författarna har behandlat ett för forskningsbiblioteken viktigt och aktuellt ämne.

Författarna gör en förtjänstfull analys av förhållandet mellan Open Access och förlagsutgivna vetenskapliga tidskrifter. Uppsatsen utgår från forskarna och deras situation och beskriver på ett övertygande sätt deras obenägenhet att publicera sig i Open Access-tidskrifter. Meritering, karriärvägar och status i forskarsamhället är avgörande för forskarnas ställningstagande. I intervjuer har författarna kommit fram till att forskarna i grunden är positiva till Open Access, men när det gäller den egna publiceringen föredrar de trots allt de etablerade tidskrifterna.

Collijnpriset utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den bästa magisteruppsatsen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Priset instiftades 1996 för att hedra minnet av Isak Collijn, Riksbibliotekarie grundare av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921.

Jury: Henrik Åslund, juryordförande, 1:e bibliotekarie, Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet, Kerstin Assarsson-Rizzi, chefsbibliotekarie, Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet
Viveca Halldin Norberg, 1:e bibliotekarie, Kulturarvssamlingarna, Uppsala universitetsbibliotek och Kjell Jonsson, överbibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek.

Mer information:
För kontakt med pristagarna: Infochef Peter Axelsson 070-552 46 16
Juryordförande Henrik Åslund 070-242 05 77.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.