2004-10-21 09:04Pressmeddelande

Dags för en kulturminister!

nullDet är hög tid för en ny kulturminister! Det skriver Britta Lejon (bilden) och Boel Unnerstad, ordförande i Svensk Biblioteksförening respektive Sveriges Författarförbund, i en gemensam artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet torsdagen den 21 oktober.

* * * * *

Hög tid för en kulturminister!

Sedan fem veckor tillbaka leds kulturdepartementet av en "tillsvidare-minister"; Pär Nuder. Efter att Marita Ulvskog fredagen den 10 september utsågs till socialdemokraternas partisekreterare har ingenting hänt.

På vilket annat departementsområde skulle detta vara möjligt? När finansministrar som t ex Erik Åsbrink avgått har det ofta bara handlat om timmar innan en ny är utsedd. I andra fall har ministrar skolats in långsiktigt, som t ex när Lena Sommestad började som vikarierande miljöminister. Men på kulturområdet tycker tydligen statsministern att det räcker med en "tillsvidare-minister". Varför?

Sveriges författare har inte slutat skriva. Bibliotekarierna fortsätter att utveckla tillgången till det fria ordet. Musiklivet blomstrar. Tidningar, radio och tv producerar varje dag nya tidningar och program. För det behövs ingen minister.

Men - en kulturminister med vilja och ambitioner är viktigt för att utveckla de politiska förutsättningarna för ett starkare kulturliv.
Det handlar om nya initiativ, de långsiktiga förutsättningarna, nationell samordning och europeiska vägval.

Det är dags för statsminister Göran Persson att ge besked om regeringens kulturambitioner.

BRITTA LEJON,
ordförande, Svensk Biblioteksförening,

BOEL UNNERSTAD
ordförande, Sveriges Författarförbund


Britta Lejon träffas på telefon 070-696 42 68

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.