2012-02-09 14:22Pressmeddelande

E-boksutlåningen på biblioteken – Biblioteksföreningen och Förläggareföreningen tillsätter gemensam arbetsgrupp

null

Frågan om hur förlagens försäljning av e-böcker till biblioteken och bibliotekens utlåning av dessa ska ske har under senare tid varit en högt prioriterad fråga i såväl Svensk Biblioteksförening som i Svenska Förläggareföreningen. Den modell som används idag har från båda håll kritiserats för att inte vara optimal.

Nu tillsätter föreningarna en gemensam arbetsgrupp, som har till uppgift att finna en modell som balanserar bibliotekens, författarnas och förlagens önskemål och förutsättningar.

– Vi vill självklart att ett rikt utbud böcker i olika format ska finnas på de svenska folkbiblioteken. Att gemensamt med biblioteken finna en lösning som underlättar utgivning och försäljning av e-böcker, och samtidigt fungerar väl för biblioteken, ser vi därför som mycket angeläget, säger Eva Bonnier, ordförande i Svenska Förläggareföreningen.

­-För att bibliotekens viktiga roll ska bevaras vill vi se en långsiktigt hållbar lösning som möjliggör för bibliotekens användare att få tillgång till alla typer av litteratur i alla utgivna format och som fungerar väl för den kommersiella marknaden. En av våra utgångspunkter är att hitta modeller som på ett bra sätt tar tillvara e-boksformatets möjligheter till tillgänglighet och användning, säger Inga Lundén, ordförande i Svensk Biblioteksförening.

Målsättningen är att arbetsgruppen under våren ska kunna lägga fram ett förslag till lösning på hur försäljning av e-böcker till biblioteken och utlåning av dessa från biblioteken ska ske.

För mer information, kontakta:

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45

Niclas Lindberg, Generalsekreterare Svensk Biblioteksförening, 070-660 80 77

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.