2010-08-25 11:02Pressmeddelande

Elsa Beskow-plaketten till illustratören Inger Rydén för ”Den lilla hunden”

null

Svensk Biblioteksförenings Elsa Beskow-plakett för 2010 tilldelas illustratören Inger Rydén för boken Den lilla hunden. Plaketten utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den konstnär som framställt föregående års bästa bilderbok för barn eller till en konstnär för dennes samlade produktion. Priset består av en glasplakett samt ett stipendium om
25 000 kronor.

Inger Rydén är född i Uppsala 1944 och bor idag i Älta utanför Stockholm. Hon är verksam som konstnär, författare och illustratör och har haft ett flertal utställningar med måleri.

Juryns motivering: ”Inger Rydén har i sin bok Den lilla hunden använt sig av en skrapteknik som inledningsvis ger en dov stämning av ödslighet. Det mörka som till en början dominerar ger emellertid till slut utrymme för en ljus framtidstro. Varje uppslag innehåller små uttrycksfulla scener som utstrålar lycka och vemod, ensamhet och gemenskap, men mest av allt en längtan efter samhörighet. Bilderna är djärva, dramatiskt utformade och estetiskt välgjorda. Perspektivskiftningar används skickligt för att dramatisera historien och öppnar för läsaren att identifiera sig med såväl hunden som människan. Med denna historia visar Inger Rydén också på möjligheten att integreras i en annan miljö och ett ömsesidigt förtroende i ett nytt förhållande.”

Priset utdelas vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Juryns ordförande är Ingrid Källström, bibliotekarie på Rum för barn, Kulturhuset, Stockholm. Elsa Beskow-plaketten utdelades första gången 1958.

Mer information:

Ingrid Källström, juryordförande, 076-123 14 23
Inger Rydén 0709-47 18 33
Peter Axelsson, informationschef, 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.