2010-09-06 10:15Pressmeddelande

Emmaboda satsar på biblioteken

null

Emmaboda är den kommun som satsar mest på biblioteksverksamheten i Kalmar län. Emmaboda har också flest antal biblioteksböcker per invånare, såväl som länets  högsta utlåningsfrekvens. Det visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för femte året i rad rapporten Folkbiblioteken i Kalmar län. Rapporten, som baseras på statistik från 2009, visar att Emmabodas bibliotek ligger högt upp i statistiken. Högsby är, näst efter Emmaboda, den kommunen i länet som gör flest  nyförvärv av  litteratur och annan media, räknat per invånare. I Högsby har också biblioteksbesöken ökat med hela 24 procent under det gångna året.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Emmabodas bibliotek toppar statistiken för barnverksamheten. Biblioteken i Emmaboda lånar ut 52 barnböcker per barn och år. Det är överläget flest i hela landet. Kalmar län är i allmänhet ett län där det lånas mycket barnböcker, 26 lån per barn och år jämfört med 19 lån per barn och år i riket.

– Det är mycket glädjande att det satsas på barnböcker i Kalmars län, bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan biblioteksbesök, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.