2010-10-28 09:22Pressmeddelande

Falkenbergs mobila bibliotek är Årets bokbuss!

null

Falkenbergs mobila bibliotek får i år Svensk Biblioteksförenings utmärkelse Årets bokbuss för sitt miljötänkande och småskaliga mobila lösning av biblioteksverksamheten.

Juryns motivering: Falkenberg har framgångsrikt satsat på en ny typ av bokbussverksamhet med två mobila enheter: Humlan, som främst ger service till förskolor och dagbarnvårdare och Ugglan, som betjänar skolor och traditionella hållplatser. Ugglan har även en viktig funktion i kommunens skolbiblioteksprojekt.

Båda fordonen har en flexibel och väl genomtänkt inredning som ger förutsättningar för byten och ändringar av mediabeståndet. Ugglans lastutrymme möjliggör dessutom boktransporter inom kommunens bibliotekssystem.

Falkenbergs miljötanke och småskaliga mobila lösning kommer att inspirera andra kommuner och få många efterföljare i biblioteksvärlden.

Svensk Biblioteksförening instiftade priset "Årets bokbuss" 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige då fyllde 50 år. Vinnaren av Årets Bokbuss får ett vandringspris som är en modell av den första bokbussen i Sverige.

Prisutdelningen kommer att ske under hösten i Falkenberg.

I juryn har ingått: Ordförande Lise-Lott Nilsson, Lund, Margareta Lundberg Rodin, Svensk Biblioteksförening, Liz Ten Hoeve, Luleå, Magnus Torstensson, Biblioteksmuseet, Borås samt Mirjam Önner, Göteborg, representant för föregående års vinnande bokbuss.

Mer information:
Lise-Lott Nilsson, juryordförande, 0709-264277

Anders Gistorp, Ansvarig för Falkenbergs mobila bibliotek 0346-88 63 81 eller 0730 69 23 60

Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

 

 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.