2009-03-19 11:34Pressmeddelande

Fisksätras bibliotekschef Barbro Bolonassos belönas med marknadsföringspris

null

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring går 2009 till Barbro Bolonassos, Fisksätra bibliotek. Hon tilldelas priset för "ett imponerande, idogt och långsiktigt interkulturellt biblioteksarbete som satt människan och språket i fokus. Barbro Bolonassos har gjort Fisksätra bibliotek till en ockuperad frizon!" Priset, 25 000 kr, delas ut under Biblioteksdagarna i Uppsala 14 maj.

Barbro Bolonassos är född i Söderköping och har en gedigen erfarenhet från biblioteksvärlden som barnbibliotekarie, bokbussmedarbetare och från en rad folkbibliotek runt om i Sverige. Sedan 1997 är Barbro Bolonassos enhetschef vid Fisksätra bibliotek i Nacka. Biblioteket är idag mycket välbesökt och en viktig  demokratisk mötesplats för medborgarna i närområdet.

Juryn har bestått av Gunnar Südow, bibliotekskonsulent, juryordf, Göteborg, Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Anders Johansson, sjukhusbibliotekschef, Helsingborg, Conny Persson, bibliotekschef, Gävle, och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

Greta Renborg avled 2005. I hennes anda delas priset ut varje år till bibliotek eller enskild bibliotekarie som lyckats med bra marknadsföring. Svensk Biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65 årsdag 1986.

Svensk Biblioteksförening delar i år för 22:e gången ut Greta Renborgs marknadsföringspris. Det sker den 14 maj under Biblioteksdagarna i Uppsala. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 25 000 kr.

Mer information:
Barbro Bolonassos nås på telefon 070-431 84 36
Gunnar Südow, juryordförande, 0706-31 78 84
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.