2008-09-01 10:08Pressmeddelande

Fler besökare på biblioteken i Halland

null

Under 2007 ökade antalet besökare på biblioteken i Halland. Biblioteken i Halland är dessutom fjärde bäst i landet på utlåning. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening  

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Hallands län. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar att biblioteken i Hallands län är ett av få län där man inte tappat besökare under 2007. Biblioteken har haft 8,2 besök per invånare, vilket kan jämföras med 7,4 i snitt i riket. Här avancerar länet till en fjärdeplats, jämfört med förra årets statistik där man hamnade på en nionde plats.

Biblioteken i Halland har fler topplaceringar i statistiken. Länets bibliotek uppvisar landets näst starkaste utveckling vad gäller antalet tidskriftsprenumerationer. Det senaste året har antalet tidskrifter ökat med 20 procent. Under 2007 har man också ökat utlåningen av barnböcker. Antalet barnbokslån uppgick under 2007 till 24,1 lån per barn, vilket kan jämföras med 18,5 i snitt i riket.

– Det är glädjande att se att de satsningar på biblioteken som kommunerna i Halland genomför ger resultat. Satsningar på fler tidskrifter och nyanskaffning av barnböcker vet vi lockar besökare, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.