2008-09-01 10:10Pressmeddelande

Fler besöker biblioteken i Norrbotten

null

Under 2007 har antalet besök per invånare på biblioteken i Norrbottens län ökat med över 13 procent vilket är den näst högsta ökningen i landet under förra året. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Norrbottens län. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar att medan landets bibliotek i genomsnitt tappar besökare, har biblioteken i Norrbottens län ökat besöken per invånare med hela 13 procent. Ökningen från 6,9 till 7,8 besök per invånare gör att Norrbottens län klättrar upp till en sjunde plats i statistiken över antal besök i jämförelse med landets alla län. Man har också ökat den totala utlåningen per invånare i länet, liksom andelen aktiva. Bestånden av AV-medier, som musik, film och ljudböcker har ökat med drygt 12 procent jämfört med förra året, vilket är den högsta ökningen i landet. Antal datorer har ökat med hela 17,4 procent från 54 datorer till 63 datorer per 100 000 invånare.

Rapporten för Norrbotten, liksom en rapport för varje kommun i länet, finns i pdf-format på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org.

– Biblioteken i Norrbotten redovisar överlag bra siffror. Särskilt glädjande är att biblioteken här i länet går emot den negativa utvecklingen för biblioteksbesök som vi ser på riksnivå. Troligen speglas resultat av Luleås nya och mycket uppskattade kulturhus och den gemensamma marknadsföringssatsningen som biblioteken i Norrbotten genomför, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat, säger Niclas Lindberg. Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ och erfarenheter från t ex Luleå inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.