2010-09-06 10:27Pressmeddelande

Flest biblioteksbesök i Håbo i länet

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att Håbo är den kommun i Uppsala län som har flest biblioteksbesök per invånare.  Antalet besök på Håbos bibliotek har ökat med 18 procent sedan förra året.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för femte året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Uppsala län. Rapporten baseras på statistik för 2009 och visar bland annat att antalet besök på Håbos bibliotek har ökat med 18 procent i jämförelse med föregående år vilket gör dem till de mest besökta biblioteken i Uppsala län. Heby och Uppsala är de kommuner där det lånas flest böcker och annan media. Den totala utlåningen inom länet har ökat mellan 2008 och 2009.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg.

Heby och Tierp är de kommuner där det lånas flest barnböcker men det har också skett en generell ökning av barnbokslån inom länet under det gångna året.

– Det är mycket glädjande att det satsas på barnböcker i biblioteken i Uppsala län, bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan biblioteksbesök, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Rapporten bygger primärt på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77

Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.