2022-03-14 06:05Pressmeddelande

Flyktingkrisen och biblioteken

Foto: Anna Diebitsch AntoniFoto: Anna Diebitsch Antoni

Just nu är två miljoner människor på flykt från Ukraina och antalet ökar snabbt. EU har för första gången aktiverat massflyktsdirektivet som innebär att alla människor som flyr från Ukraina kommer att få ett tillfälligt uppehållstillstånd i exempelvis Sverige.

Hur omfattande flyktingmottagandet kommer att bli är förstås omöjligt att säga men runtom i landet förbereder sig kommunerna på en ny flyktingvåg.

Under 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. En institution som på ett imponerande sätt anpassade sin verksamhet till fler användare och nya krav var landets folkbibliotek. De öppnade på många sätt upp dörrar in i det svenska samhället.

– Landets folkbibliotek förbereder sig nu för en ny flyktingvåg och ansvariga politiker måste stötta dem i deras arbete. För många flyktingar är biblioteken en viktig plats och de måste ha resurser att möta nya användargrupper, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

I ett brev till ansvariga politiker i samtliga 290 kommuner uppmanar föreningens generalsekreterare Karin Linder dem att stötta biblioteken i deras arbete med flyktingar från Ukraina. Det kan handla om ökad bemanning, resurser till nya medier, och framför allt att ha med biblioteken i den lokala beredskapen för ett ökat flyktingmottagande.

Hela brevet kan läsas här


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.