2023-06-28 05:00Pressmeddelande

Fokus: Bibliotek i Almedalen 29 juni

Symbol

Tillsammans med Biblioteksbladet och Biblioteken på Gotland arrangerar Svensk biblioteksförening en heldag med samtal om olika biblioteksfrågor. Kan en bibliotekarie förbättra elevers studieresultat? Hur nära får politiker gå? Tål demokratin hur mycket algoritmer som helst?

Det här är några ämnen som kommer att diskuteras på Almedalsbiblioteket torsdagen 29 juni. Programmet kommer även att livesändas på föreningens Facebook-sida

Hur nära får politiker gå?
Begreppet armlängds avstånd har toppat kulturdebatten under det senaste året. Är det rimligt att politiker lägger sig i? Anar vi slutet på friheten för det offentligt finansierade konst- och kulturlivet?

Kl. 11:00–11:30

Medverkande: Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholm, (L), Alexander Christiansson, riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna, Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening.


Hur ska offentligt finansierad kultur skyddas från klåfingrighet?
Kultursamverkansmodellen ses över och utredningen ska lämnas till kulturministern i slutet av september. Kan armlängds avstånd komma att skrivas in som krav för att få bidrag enligt modellen? Och kommer medel till kommuner och folkbiblioteken att ingå i det nya förslaget?

Kl. 11:45–12:15

Medverkande: Mats Svegfors, särskild utredare, kultursamverkansutredningen.

Hur mycket algoritmer tål demokratin?
Med hjälp av sociala medier kan politiska krafter redan vrida opinionen i ett land. Hela tiden förfinas teknik och metoder. Hur ser egentligen hoten ut – och hur kan vi försvara oss?

Kl. 13:00–13:30

Medverkande: Carl Heath, senior forskare, Rise, Brit Stakston, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening och grundare av Blankspot.


Så bidrog biblioteket till höjda skolresultat
På Hammarkullsskolan i Göteborg ökade utlåningen från 1000 till 4000 böcker per år när en utbildad bibliotekarie anställdes för att ta hand om skolans bibliotek. Greppet har beskrivits som särskilt betydelsefullt i skolor där många elever inte pratar svenska hemma. Hur ska bemannade skolbibliotek bli en självklarhet överallt?

Kl. 14:00–14:30

Medverkande: Linnea Lindquist, skoldebattör, biträdande rektor, Hammarkullsskolan i Göteborg.


Därför satsar Malmö på bibliotek
Flera nya bibliotek, engagemang i fristadsförfattare och stadsarkivets satsning på att låna ut förbjudna böcker. I Malmö är bibliotek en prioriterad fråga. Samtidigt är skatteintäkterna lägre än rikssnittet och beroendet av statliga utjämningspengar stort. Var kommer biblioteken in i den bilden? På vilket sätt är de värda sitt pris?

Kl. 15:00–15:30

Medverkande: Emelie Wieslander, enhetschef, Dawit Isaak-biblioteket, Malmö, Janne Grönholm, ordförande (MP), kulturnämnden, Malmö.

Skolbibliotek på varje skola – hur ska kommunerna gå med på det?
I början av 2021 kom skolbiblioteksutredningens betänkande med förslag om skolbibliotek med utbildad personal på varje skola. Flera politiska partier – varav några numera befinner sig i regeringsställning – ställde sig bakom förslaget, medan det avvisades av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Är det lokalpolitikernas motstånd som gör att inget händer i frågan? Vad krävs för att få kommunerna att ändra sig?

Kl. 15:45–16:15

Medverkande: Madelaine Jakobsson, ordförande (C) i SKR:s beredning för utbildningsfrågor samt kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling, Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening.

 

 

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.