2006-06-19 16:13Pressmeddelande

Folkbiblioteksstatistiken en larmrapport

null

Folkbibliotekens bokutlåning minskar med 3 miljoner lån och antalet besök minskar med 4 miljoner. Det visar Kulturrådets Folkbiblioteksstatistik för 2005. En förklaring är att bibliotekens mediabestånd sedan 2002 har krympt med hela 4 miljoner volymer.

– Det finns helt enkelt färre böcker och andra informationskällor att låna och det påverkar så klart utlånings- och besökssiffror säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening i en kommentar.

– Beslutsfattarna måste sluta blunda för biblioteken. Folkbibliotekens service utarmas och Sverige blir fattigare som kunskapsnation. För alla som inser att fungerande bibliotek som används flitigt är en nödvändighet för kunskap, läsförståelse och kultur är Kulturrådes statistik en larmrapport.

Svensk Biblioteksförening har fem förslag för en utveckling av biblioteksverksamheten

1. Arbeta fram nationella strategier, sätt mål och utvärdera
Anta nationella mål för bibliotekspolitiken, och informationsförsörjningen, befolkningens läsförståelse och medborgarnas informationskompetens. Bibliotekslagen måste utvärderas i grunden och omfatta alla offentligt finansierade bibliotek. Sverige behöver en nationell biblioteksstrategi.

2. Garantera alla skolelever riktiga skolbibliotek
Alla elever i grund- och gymnasieskolan måste ges tillgång till väl utrustade skolbibliotek bemannade av personal med relevant kompetens.

3. Skapa bättre tillgång till böcker och andra media
Stärk bibliotekens finansiering och reformera det statliga inköpsstödet. Se till att alla i Sverige får ökad tillgång till böcker och andra informationskällor. Utöka de läsfrämjande insatserna på bred front. Läsförståelse är grund till allt lärande.

4. Utveckla biblioteken och vidareutbilda bibliotekspersonalen
Behovet av biblioteksforskning och kvalificerad fortbildning för biblioteksanställda måste uppmärksammas på såväl nationell som lokal nivå. Satsa för utökad forskning och höjd kompetens.

5. Investera i fler bokbussar och bokbilar över hela Sverige
Förbättra alla invånares tillgång till biblioteksservice genom en nationell satsning på bokbussar och bokbilar.

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070- 660 80 77
Informationchef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.