2005-12-02 08:00Pressmeddelande

Förbered elever i tid för högre studier: bemanna skolbiblioteken

null

Drygt 1 600 lärare som undervisar på grundläggande nivå inom universitet och högskolor har tillfrågats om de gymnasieutbildade har tillräckliga kunskaper för att klara högskolestudierna. En majoritet av lärarna är överens om att studenterna borde ha bättre förkunskaper i att skriva och läsa svenska. Det framkommer i Skolverkets rapport Väl förberedd?

-Svaren oroar, säger generalsekreterare Niclas Lindberg på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till rapporten.

Tillväxten och de nya jobben måste skapas i kunskapsintensiva branscher eftersom Sverige inte kan konkurrera med låglöneländer. Då behövs en välutbildad befolkning. Arbetslivets krav gör att eleverna i dagens skola måste öva på att arbeta problemorienterat och självständigt söka information. Det högskolelärarna säger är bekymmersamt och pekar på att eleverna inte fått rätt förutsättningar för att rusta sig för den högre utbildningen.

Rapport efter rapport pekar på att barn inte har den tillgång till böcker och bibliotek som de behöver. Det ser illa ut och något måste göras.

Lärarnas Riksförbund har i en egen rapport lyft fram att 18% av eleverna i årskurs 7-9 aldrig läser en bok på skoltid och att 16% aldrig läser en bok på fritiden. Lärarnas Riksförbund föreslår att det bland annat ska finnas bemannade skolbibliotek på varje skola och att bokanslagen måste öka. Så är det inte idag. Enligt Statens kulturråd saknar 6 av tio skolor och nära fem av tio elever ett skolbibliotek bemannat mer än 6 timmar i veckan.

Att ta till sig Lärarnas Riksförbunds förslag skulle vara steg i rätt riktning. På skolbiblioteket kan eleven utveckla sin informationskompetens, få hjälp att sålla i informationsflödet och få stöd att utveckla sitt kritiska tänkande. Tillgång till ett bemannat och välutrustat skolbibliotek kan vara avgörande för hur bra start i livet ett barn får, säger Niclas Lindberg.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.