2005-03-22 15:28Pressmeddelande

Forskningspropositionen: Magert resultat!

null

- Det är anmärkningsvärt att Leif Pagrotsky återigen undviker att ge en vision för biblioteken, det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening i en kommentar till den forskningspolitiska propositionen "Forskning för ett bättre liv", 2004/05:80 som presenterades på tisdagen.

I januari 2004 presenterades utredningen KB-ett nav i kunskapssamhället där utredaren Gunnel Stenqvist förde fram flera viktiga frågor kring biblioteken, bla behovet av att ge Kungl. biblioteket, KB, det odelade ansvaret för samordning och informationsförsörjning till utbildning och forskning samt satsningar på Sveriges nätbibliotek. Departementet har med KB-utredningen som en bilaga till Forskningspropositionen, men förbigår helt dessa centrala frågor, säger Niclas Lindberg. Den enda fråga som lyfts fram av regeringen är att pliktleveranslagen bör ses över – ett vällovligt initiativ. Men ska den svenska forskningen bli bättre krävs även resurser, samordning och visioner för biblioteken. På universitets- och högskolebiblioteken finns den kunskap samlad som forskarna behöver.

- Leif Pagrotsky har varit Kultur- och utbildningsminister i 141 dagar och fortfarande så har han inte presenterat någon vision för den samlade svenska biblioteksområdet, avslutar Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening.

Niclas Lindberg träffas på 070-660 80 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.