2016-05-03 10:42Pressmeddelande

Frige Natalya Sharina!

null

Ryska myndigheter måste omedelbart frige den ryska bibliotekarien Natalya Sharina som suttit i husarrest sedan oktober. Det kräver Svensk biblioteksförening i ett brev ställt till den ryska ambassadören i Sverige.

-I år firar Sverige att det är 250 år sedan vi fick den första tryckfrihetslagstiftningen, samtidigt fängslar ett grannland en bibliotekarie. Det visar att det fria ordet alltid måste försvaras, säger Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson.

Den ryska bibliotekarien Natalya Sharina hålls sedan 30 oktober 2015 i husarrest och tillåts endast begränsade kontakter med omvärlden. Natalya Sharina har tidigare arbetat som chef för biblioteket för ukrainsk litteratur i Moskva. I oktober anklagades hon för att ha spridit ”antirysk” propaganda av en ukrainsk författare.

Den femte april 2016 utökades anklagelserna mot henne till att omfatta även förskingring, anklagelser som hennes advokater kategoriskt tillbakavisar. De nya anklagelserna innebär att Natalya Sharina nu riskerar ett fängelsestraff på 10 år. Det betyder också att hon kan hållas i husarrest i ytterligare 18 månader innan en eventuell rättegång.

-Ryska myndigheter måste omedelbart frige Natalya Sharina och avsluta de grundlösa rättsprocesserna mot henne, kommenterar Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg.

Svensk biblioteksförening uppmanar också den ryska staten att respektera grundläggande rättigheter och följa artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Där fastslås att: ”var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.