2015-09-10 12:47Pressmeddelande

Fristadsförfattare, Katitzi och politiska visioner

null

Svensk biblioteksförening fortsätter fira sitt 100-årsjubileum. Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg fyller vi vår monter med samtal och diskussioner om det fria ordet, allas lika värde och rätt och bibliotekens demokratiska uppdrag. Vi visar bl.a. delar av Tensta konsthalls Katitziutställning, sätter kultur- och demokratiministern i heta stolen och presenterar några av Sveriges bästa barnböcker.

Axplock ur vårt monterprogram

Malmös fristadsförfattare Jude Dibia lämnade Nigeria när en lag infördes som kriminaliserade homosexualitet. Han samtalar torsdag 24 september klockan 15.30 med Torbjörn Nilsson, Malmös stadsbibliotekarie och styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, som aktivt arbetat för Malmö Stadsbibliotek som en frizon för det fria ordet.

Vi sätter kultur- och demokratiministern i heta stolen fredag 25 sep klockan 11.00 och ledamöter i riksdagens kulturutskott får frågor klockan 13.00 samma dag.

Svensk biblioteksförenings jury presenterar Sveriges bästa barnböcker, de nio nominerade till Carl von Linné-, Elsa Beskow- och Nils Holgersson-plaketterna. Ställ frågor och samtala med experter på barns och ungas läsning. Torsdag 24 september 11.00.  

Journalisten Gabriella Ahlström samtalar med biblioteksmyndigheternas chefer Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Staffan Forssell, generaldirektör, Statens kulturråd, Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier, Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd och Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening. Panelen spanar och formulerar frågor till kulturministern som senare under dagen sätts i heta stolen. Torsdag 24 september 12.00. 

Under lördag och söndag visar vi delar av Tensta konsthalls Katitiziutställning med ett inledande samtal lördag 26 september klockan 10.00 mellan Katarina Taikons dotter Angelica StrömLawen Mohtadi, Natur & Kultur och aktuell med filmen om Katarina Taikon, och Stefan Engström, Svensk biblioteksförening. 

Dessutom medverkar Svensk biblioteksförening i seminarieprogrammet om skolbibliotek och LÄSLOV.  

Välkommen!

Foto: Anna Wahlgren

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.