2009-12-16 09:09Pressmeddelande

Glädjande med brett riksdagsstöd för en utvecklad bibliotekspolitik

null

- Jag kan med glädje konstatera att det i och med dagens riksdagsbeslut finns ett brett parlamentariskt stöd för en utvecklad bibliotekspolitik. Nu samlas ansvaret för biblioteksfrågor hos en myndighet, Kungl. biblioteket, KB, vilket kommer att innebära en ökad samverkan och utveckling, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till att regeringens kulturproposition beslutades i riksdagen på onsdagen.

- Regeringen kommer nu att ge Kungl. Biblioteket i uppdrag att ta fram en plan för sitt utökade ansvar. För detta uppdrag är det viktigt att KB säkerställer en nära samverkan med biblioteksväsendet, säger Niclas Lindberg.

Niclas Lindberg betonar också vikten av att regeringens utredare av portföljmodellen, Chris Heister, även studerar betydelsen av samverkan för bibliotekens fortsatta utveckling.
- Vi utgår ifrån att våra synpunkter om vikten av att samla utvecklingsresurserna för biblioteken tas tillvara i det arbetet avslutar Niclas Lindberg.

Niclas Lindberg 070-660 80 77

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.