2015-03-25 13:23Pressmeddelande

Gör tillgång till information till nytt FN-mål

null

Svensk biblioteksförening har skrivit till biståndsminister Isabella Lövin och bett om stöd för sina ståndpunkter om FN:s nya utvecklingsmål.

Föreningen vill att regeringen arbetar för att tillgång till information inkluderas som en förutsättning för utveckling och att formuleringar om informations- och kommunikationsteknik (IKT) förs in i dagordningen. I brevet som också sänts till Sveriges ambassadör Kajsa B Olofsgård, argumenterar föreningen för att allas tillgång till information och kunskap, genom tillgänglig IKT, bidrar till hållbar utveckling och förbättrar människors liv.

Parallellt med Svensk biblioteksförenings brev till Sveriges regering blir andra regeringar kontaktade av sina respektive länders biblioteksföreningar. Arbetet samordnas av IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) som uppmanar fler att underteckna den nya Lyonförklaringen om tillgång till information och utveckling.

Bakgrund

Den nuvarande utvecklingsdagordningen – FN:s millenniemål – löper ut i december 2015. I september ska FN:s generalförsamling anta de nya hållbara utvecklingsmålen och de ska börja gälla från årsskiftet. Därför kallas processen med att ta fram nya utvecklingsmål post -2015. 

Kontakt: Martin Engman, jurist, Svensk biblioteksförening, 072-250 06 15

Bilden föreställer deltagarna på IFLA:s årliga möte, Lyon 2014. Foto: Stefan Engström

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.