2010-09-06 10:05Pressmeddelande

Gotland satsar mest på biblioteken

null

Det är många topplaceringar för Gotlands bibliotek i Svensk Biblioteksförenings årliga sammanställning.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för femte året i rad, rapporten Folkbiblioteken på Gotland. Rapporten baseras på statistik för 2009. Gotland ligger på topplaceringar i många kategorier, precis som i tidigare mätningar. Inte i något annat län satsas det lika mycket pengar per invånare på biblioteken som på Gotland. Gotlands bibliotek satsar på de yngre och är det län där barnen lånar mest böcker.

– Mot bakgrund av det samband som finns mellan läsning och kunskapsinhämtning är de fina siffrorna för utlåning av barnböcker mycket glädjande. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Tillsammans med västerbottningarna är gotlänningarna Sveriges flitigaste biblioteksanvändare - både räknat i antal besök och bibliotekslån. I jämförelse med riksgenomsnittet har gotländska bibliotek också en hög grad av nyförvärv och landets största bestånd av DVD-filmer, CD-skivor och ljudböcker räknat per invånare.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att tydliga satsningar på biblioteken som t ex inköp av aktuell litteratur gör att människor besöker dem i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.