2008-09-01 10:09Pressmeddelande

Gotlands barnbibliotek bland de bästa i landet

null

Det är många topplaceringar för Gotlands bibliotek i Svensk Biblioteksförenings årliga mätning.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för tredje året i rad, rapporten Folkbiblioteken på Gotland. Rapporten baseras på statistik från år 2007. Gotland ligger på topplaceringar i många kategorier, precis som i förra årets mätning. Inte i något annat län satsas det lika mycket pengar per invånare på biblioteken som på Gotland. Gotland är det femte bibliotekstätaste länet i landet med 0,227 bibliotek per 1000 invånare och Gotlands bibliotek har det största bokbeståndet per invånare i Sverige.  De gotländska biblioteken är också bäst i landet på datortäthet med 140 datorer per 100 000 invånare.

Gotlands bibliotek satsar på de yngre. Här finns flest barnböcker i landet med 17,2 barnböcker per barn. Dessutom är Gotland det län där barnen lånar mest böcker. 29,4 lån per barn är markant över riksgenomsnittet på 18,5 lån per barn.

De gotländska biblioteken hade den näst största totala utlåningen under 2007 med 9,8 lån per invånare, endast Västerbotten hade högre utlåning med 9,9 lån per invånare.

– Mot bakgrund av det samband som finns mellan läsning och kunskapsinhämtning är de fina siffrorna för utlåning av barnböcker mycket glädjande, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.