2020-10-08 05:31Pressmeddelande

Greta Renborgs pris till Jon Fällström

Jon Fällström Jon Fällström

Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek tilldelas Jon Fällström, IKT-pedagog vid Umeå stadsbibliotek.

Greta Renborg var bibliotekarie, författare och lektor vid Bibliotekshögskolan. Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor.

Juryns motivering:
Jon Fällström, IKT-pedagog, Umeå stadsbibliotek, tilldelas Greta Renborgs pris 2020 för sitt arbete med att visa på nya spännande sätt att utveckla biblioteksverksamhet och nå ut till nya målgrupper på nya platser. Med stor fingertoppskänsla inspirerar han både kollegor och användare på ett ödmjukt och lyhört sätt.

Jon initierar samarbete med aktörer utanför bibliotekets väggar och skapar biblioteksutveckling i direkt kontakt med olika målgrupper. Respektfullt och prestigelöst har han särskilt riktat sina pedagogiska och tekniska kunskaper till bibliotekens prioriterade målgrupper och visat att digitala lösningar både kan underlätta vardagen, och ge en guldkant på tillvaron. Inom projektet Mer för fler har han varit med och utvecklat den uppmärksammade metoden Teknikjakten som sedan gjorts i olika versioner för bland annat äldre, för barn och för personer som har svenska som andraspråk.

Med en fast förankring i bibliotekslagen speglas bibliotekets uppdrag i hans arbete som har visat sig särskilt uppskattat och nödvändigt under coronakrisen 2020 – då digital delaktighet varit extra viktigt för att få en tillhörighet i samhället.

I Greta Renborgs anda bygger Jon Fällström broar över digitala klyftor och öppnar nya dörrar mellan biblioteket och det övriga samhället.

På föreningens webbplats kan man läsa en intervju med pristagaren.

Jury:
Christer Edeholt, Regionbibliotek Västerbotten, ordförande
Mia Dimblad, Kultur- och fritidsförvaltningen, Hässleholm
Thord Eriksson, Biblioteksbladet
Anette Helgesson, Bollnäs
Susanne Lindström, Komvux bibliotek, Lund

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek. Läs mer om våra nio utmärkelser

Årets prisceremoni sänds digitalt den 12 november.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.