2021-10-13 05:05Pressmeddelande

Greta Renborgs pris till Världens bibliotek

Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek tilldelas Världens bibliotek som drivs av Biblioteken i Malmö och finansieras av Kungliga biblioteket, Nasjonalbiblioteket i Norge och Kulturrådet. 

Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor och delas ut vid en ceremoni i slutet av oktober.

Juryns motivering:
Greta Renborgs pris 2021 tilldelas gruppen bakom Världens bibliotek. Det nätbaserade biblioteket, som drivs av Biblioteken i Malmö i samverkan med Stockholms stadsbibliotek och Nasjonalbiblioteket i Norge, innehåller litteratur på albanska, arabiska, assyriska/syrianska, bosniska/kroatiska/serbiska, kurdiska, persiska/dari, polska, somaliska, thailändska, tigrinska och turkiska. Att skapa rikstäckande åtkomst till dessa språkliga tillgångar främjar läsning och kunskap, det ger ökad möjlighet att verka i samhället på lika villkor och det gör bibliotek till en än mer relevant resurs för människor som bor i Sverige. I Greta Renborgs anda har Världens bibliotek breddat, demokratiserat och ökat tillgängligheten till angelägen litteratur.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.