2023-09-19 05:00Pressmeddelande

Greta Renborgs pris tilldelas Drag Queen Story Hour Sweden 

Bild på Draq Queen Story Hour Sweden.Bild på Draq Queen Story Hour Sweden.

Greta Renborgs pris 2023 för god marknadsföring av bibliotek går till Miss Shameless och Lady Busty, Drag Queen Story Hour Sweden.

Svensk biblioteksförening instiftade priset 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor.

Juryns motivering: 

"När andra delar av samhället rör sig i riktning mot det mindre tillåtande och mer repressiva, står de och andra sagoläsande dragqueens för en strävan åt rakt motsatt håll.Miss Shameless och Lady Busty är en del av en internationell rörelse som under det gångna året har utmanats från olika håll, i Sverige och i andra länder.Trots motstånd, protester och till och med öppna hot, har de fortsatt att manifestera människors rätt att göra sina egna val och följa sitt hjärtas röst. På så vis befäster de bibliotekens position som relevanta platser öppna och tillgängliga för alla.Det är en gärning i Greta Renborgs anda vars betydelse stärks ytterligare av att den dessutom är läsfrämjande och vänder sig till barn, en av folkbibliotekens prioriterade grupper." 

Priset delas ut vid en ceremoni i november. 

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek. 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Saskia Rubensson
Digital kommunikatör
Saskia Rubensson