2022-10-21 05:00Pressmeddelande

Greta Renborgs pris tilldelas Elisabeth Skog och Jeanette Malm

Elisabeth Skog och Jeanette Malm Foto: Privat

Greta Renborgs pris 2022 tilldelas bibliotekarierna Elisabeth Skog och Jeanette Malm på Halmstads bibliotek. Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor. Priset delas ut vid en ceremoni i november.

Juryns motivering:
"Greta Renborgs pris 2022 tilldelas bibliotekarierna Elisabeth Skog och Jeanette Malm på Halmstads bibliotek. De får priset för sitt arbete med olika biblioterapeutiska verksamheter som bland annat den digitala gruppen Bokbandaget, läsecirkeln Dikter för svårmodiga och Bibliotekspodden.

Samtidigt som de håller fast vid bibliotekets läsfrämjande uppdrag vågar de satsa på smala verksamheter och utveckla nyskapande metoder som bidrar till att fler målgrupper upptäcker biblioteket. Genom ett genuint och värmande engagemang i Greta Renborgs anda visar de att biblioteket hör hemma i samhället, bland människorna." 

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Sveriges biblioteks utmärkelser


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.