2017-10-10 07:00Pressmeddelande

Greta Renborgs pris tilldelas Högskolebiblioteket i Borås

null

Greta Renborgs pris tilldelas Högskolebiblioteket i Borås. Greta Renborgs pris utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986.

Prisceremonin hålls i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek torsdag 16 november klockan 17–18, och är öppen för alla.


Juryns motivering
Högskolebiblioteket i Borås är en viktig del i arbetet för studenter och forskare inom högskolans område. Biblioteket arbetar aktivt med att levandegörande verksamheten genom samtal, frukostar och andra aktiviteter som placerar biblioteket "mitt i" Högskolan i Borås både fysiskt och verksamhetsmässigt. Som alla lärosätens bibliotek deltar de i tillhandahållande, utbildning och publicering inom det digitala området. Högskolebiblioteket i Borås vänder sig också aktivt utanför högskolan och sprider forskningen inom BoI-området till det omgivande samhället. Detta får effekt genom att bibliotekets ”loungetalks”, som är fritt tillgängliga på webben, används för kompetensutveckling på olika kommunbibliotek.

Priset till Greta Renborg minne ger vi till högskolebibliotekets kommunikationsteam för deras väl genomtänkta och utförda arbete med att marknadsföra sin och högskolans verksamhet både utåt mot samhället och andra bibliotek, och inåt mot högskolan.

Jury
Wiviann Wilhelmsson, bibliotekarie, ordförande
Thord Eriksson, Biblioteksbladet
Ulla Nyberg, Region Gävleborg
Lotta Haglund, Bibliotekarie GIH
Hedija Kodzaga Jasarevic, Malmö Stadsbibliotek

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta biblioteksutmärkelser vid samma tillfälle. En inspirerande tilldragelse som blixtbelyser bibliotekens bredd och verksamhet mitt i samtiden. Svensk biblioteksförening vill genom sina priser hylla och uppmärksamma det framstående arbete som varje dag utförs på biblioteken. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Den totala prissumman för utmärkelserna är 200 000 kronor.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.