2019-08-19 05:00Pressmeddelande

Greta Renborgs pris tilldelas Pia Shekhter

Fotograf: Johan WingborgFotograf: Johan Wingborg


Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek går till Pia Shekhter.  


Greta Renborgs pris utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Prissumman är 25000 kronor.

 

Juryns motivering:
Pia Shekhter, Biblioteket för musik och dramatik, Göteborgs universitetsbibliotek, tilldelas Greta Renborgs pris 2019 för sitt arbete med att lyfta alla människors demokratiska rätt till musikalisk delaktighet. I Greta Renborgs anda arbetar hon både över geografiska gränser och över folk- och forskningsbibliotekens gränser. I sin omvärldsbevakning reser hon ut i världen och tar även hem världen till Sverige. Pia Shekhters strategiska kamp och påverkansarbete för musiken och dess plats på biblioteken sker med samma glöd lokalt, nationellt och internationellt.

 

Jury:

Christer Edeholt, Regionbibliotek Västerbotten, ordförande

Annika Persson, BBL

Ulla Nyberg, Region Gävleborg

Lotta Haglund, GIH

Hedija Kodzaga Jasarevic, Malmö Stadsbibliotek 

 

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta biblioteksutmärkelser vid samma tillfälle. En inspirerande tilldragelse som blixtbelyser bibliotekens bredd och verksamhet mitt i samtiden. Svensk biblioteksförening vill genom sina priser hylla och uppmärksamma det framstående arbete som varje dag utförs på biblioteken. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Den totala prissumman för utmärkelserna är 200 000 kronor.

 

Årets prisceremoni äger rum den 7 november.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.